Ρυθμιστές Χαμηλής πίεσης

ΚΩΔ.
RECA 1 kg/h ρυθμιζόμενοςγια φιάλες CAMPING  Εξοδος 8 mm 705
ΚΩΔ.
RECA 1 kg/h σταθερός Εξοδος  8 mm 710
ΚΩΔ.
RECA 1,5 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar   έξοδος 8 mm 745
ΚΩΔ.
RECA 3 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar   Είσ.1/4″θηλ.     Εξ.3/8″θηλ. 751
ΚΩΔ.
RECA 3 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar   Είσ.ρακόρ       Εξ.3/8″θηλ. 753
ΚΩΔ.
RECA 4 kg/h  Ρυθμιζόμενος εξωτερικά σε 10 θέσεις 50 έως 150 mbar 760
Για μεγαλύτερη απόδοση των εστιών Χ.πίεσης  Είσ.1/4″θηλ.- Εξ.3/8″θηλ.
ΚΩΔ.
RECA 6-10 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar  Είσ. –  Εξ.1/2″ θηλ. 761
ΚΩΔ.
RECA 8 kg/h Ρυθμιζόμενος εξωτ.0–150 mbar  Είσ. –  Εξ.1/2″ θηλ. 762
ΚΩΔ.
RECA 6-10 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar  Είσ.ρακόρ    Εξ.1/2″θηλ. 763
ΚΩΔ.
NOVA COMET 10 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar  Είσ. – Εξ.1/2″ θηλ. 764
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης

Pυθμιστής Διπλού σταδίου Υψηλής + Χαμηλής πίεσης

ΚΩΔ.
RECA 10 kg/h Mε βαλβίδα εκτόνωσης  Είσ.3/8″- Εξ.1/2″ 777
Πίεση εισόδου 1,2 – 17,6 bar. Πίεση εξόδου Ρυθμιζόμ. 30 – 40 mbar
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ / ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO-OPSO
ΚΩΔ.
NOVA COMET 12 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar  Είσ.1/2″ – Εξ.1/2″ 765
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ.πίεσης OPSO
ΚΩΔ.
RECA 25 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 30–50 mbar  Είσ.1/2″ – Εξ. 3/4″ 768
Mε Βαλβίδα εκτόνωσης PRV
ΚΩΔ.
RECA 35 kg/h Με μανόμετρο.Ρυθμιζόμ.εξωτ.40–300 mbar Είσ.1/2″ – Εξ. 3/4″ 770
ΚΩΔ.
RECA 40 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 25–45 mbar  Είσ.1/2″ –  Εξ. 1″ 770Α
Mε Βαλβίδα εκτόνωσης PRV
ΚΩΔ.
RECA 60 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 25–45 mbar  Είσ.1/2″ – Εξ. 1,1/4″ 770Β
Mε Βαλβίδα εκτόνωσης PRV
ΚΩΔ.
RECA 60 kg/h Με μανόμετρο.Ρυθμιζόμ.εξωτ.30–300 mbar Είσ.1/2″ –  Εξ. 1″ 770Γ
ΚΩΔ.
35 kg/h Mε ενσωματωμένο φίλτρο  Είσ.3/4″ – Εξ.1″ 766
Πίεση εισόδου 0,4 – 5 bar. Πίεση εξόδου Ρυθμιζόμ. 20 – 50 mbar
Mε ενσωματωμένες βαλβίδες εκτόνωσης και υπερβολικής ροής
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ/ ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO-OPSO

Pυθμιστής Διπλού σταδίου Υψηλής + Χαμηλής πίεσης

ΚΩΔ.
40 kg/h με ενσωματωμένο φίλτρο. Είσ.3/4″ – Εξ.1″ 771
Πίεση εισόδου 0,4 – 5 bar. Πίεση εξόδου Ρυθμιζόμ. 20 – 50 mbar
Mε ενσωματωμένες βαλβίδες εκτόνωσης και υπερβολικής ροής
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ/ ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO-OPSO
ΚΩΔ.
12/20 kg/h Mε ενσωματωμένο φίλτρο και βαλβίδα εκτόνωσης.Είσ.3/4″ – Εξ.1″ 767
Πίεση εισόδου 0,4 – 5 bar. Πίεση εξόδου Ρυθμιζόμ. 20 – 50 mbar
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ/ ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO-OPSO
ΚΩΔ.
40/80 kg/h με ενσωματωμένο φίλτρο και βαλβίδα εκτόνωσης. Είσ.1″ – Εξ.1″ 776
Πίεση εισόδου 0,4 – 5 bar. Πίεση εξόδου Ρυθμιζόμ. 20 – 50 mbar
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓ/ ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO-OPSO
ΚΩΔ.
NOVA COMET 40 kg/h Ρυθμιζόμενος εσωτ. 20–50 mbar    Είσ.1/2″ –  Εξ.1″. 781
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης   2402
ΚΩΔ.
NOVA COMET 40 kg/h  Ρυθμιζόμενος εξωτ.10–190 mbar   Είσ.1/2″ – Εξ.1″ 779
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης   2402
ΚΩΔ.
NOVA COMET 60 kg/h.Ρυθμιζόμενος εσ. 20–50 mbar  Είσ.1″ – Εξ.1.1/4″ 783
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης     2402 L
NOVA COMET 120/150 kg/h.Ρυθμιζόμενος εσ.20–50 mbar  Είσ.1″ – Εξ.1.1/4″ 784
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης     2402 F
ΚΩΔ.
DIVAL 120 kg/h  Ρυθμιζόμενος εσωτ. 25 – 100  mbar  Είσ.1″ – Εξ. 1.1/2″ 769
Ανταλλακτικό ελατήριο για τον ανωτέρω 773
ΚΩΔ.
DIVAL 120 kg/h  Ρυθμιζόμενος εσωτ. 25 – 100  mbar  Είσ.1″ – Εξ. 1.1/2″ 785
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος ΜΕΓΙΣΤ. – ΕΛΑΧ. πίεσης  UPSO  OPSO

Χαμηλής πίεσης. Είσοδος 1 bar ΜΑΧ. Με υποδοχές για μανόμετρα
Πίεση εξόδου 20 – 60 mbar. Kατά παραγγελία 20 – 320 mbar

ΚΩΔ.
DN 25     1” Με φίλτρο 715
DN 40   1,1/2” Με φίλτρο 717
DN 50     2” Με φίλτρο 718
ΚΩΔ.
DN 25     1” Με φίλτρο Και με προστασία υπερπίεσης OPSO 731
DN 40   1,1/2” Με φίλτρο Και με προστασία υπερπίεσης OPSO 733
DN 50     2” Με φίλτρο Και με προστασία υπερπίεσης OPSO 734

Σταθεροποιητές πίεσης με Φίλτρο & 2 μεμβράνες (λειτουργίας-ασφαλείας)
Πίεση εισόδου 500 mbar. Πίεση εξόδου 20 – 60 mbar. Kατά παραγγελία 20 – 320 mbar

ΚΩΔ.
DN 20    3/4” Χωρίς φίλτρο 721α
DN 20    3/4” Με φίλτρο και με υποδοχές για μανόμετρα εισόδου – εξόδου 721
DN 25     1” Με φίλτρο και με υποδοχές για μανόμετρα εισόδου – εξόδου 722
DN 40   1,1/2” Με φίλτρο και με υποδοχές για μανόμετρα εισόδου – εξόδου 724
DN 50     2” Με φίλτρο και με υποδοχές για μανόμετρα εισόδου – εξόδου 725

Ρυθμιστές Υψηλής πίεσης

ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 8 kg/h RECA με μανόμετρο  Έξοδος 1/4″ Θηλ. 790
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 8 kg/h RECA  Έξοδος 1/4″ Θηλ. 791
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 8 kg/h RECA  Έξοδος 8 mm  ρουξούνι 792
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 40 kg/h RECA με μανόμετρο Έξοδος  3/8″ Θηλ. 795
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 100 kg/h RECA   0,5 – 3 bar 794
Mε 2 μανόμετρα.  Είσοδος – Έξοδος 3/4″
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 100 kg/h NOVA COMET 796
Mε 2 μανόμετρα.  Είσ. – Έξ.3/4″
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 100 kg/h  FIORENTINI  HP100  Είσ. Έξ. 1″ 797
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος  ΜΕΓ. πίεσης  OPSO
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 200 kg/h  ALFA 10  Είσ. Έξ. 1″ 787
Mε ενσωματωμένη βαλβίδα υπερπίεσης
Υψ.πίεσης 200 kg/h  ALFA 10  Είσ. Έξ. 1″ 788
Mε σύστημα μπλοκαρίσματος  ΜΕΓ. – ΕΛΑΧ. πίεσης UPSO  OPSO
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 8 kg/h RECA με Αυτόματο μεταγωγέα 798
Όταν αδειάσει η φιάλη γυρίζει αυτόματα στην άλλη
ΚΩΔ.
Υψ.πίεσης 12 kg/h RECA Με βαλβίδα υπερβολικής ροής 780
Έξοδος 3/8 LPG
ΚΩΔ.
Κλειδί για τους ρυθμιστές από ατσάλι CV 799

Ασφαλιστικά

ΚΩΔ.
Ασφαλιστικό γραμμής  3 bar    3/8” αρσ.- θηλ. 325
ΚΩΔ.
Ασφαλιστικό κολλεκτέρ 18 bar   1/8” αρσ. 326

Βαλβίδες υπερβολικής ροής

ΚΩΔ.
Βαλβίδα ασφαλείας υπερβολικής ροής 10 Kg/h 327
χειροκίνητης επαναφοράς + 2 ρακόρ
ΚΩΔ.
Βαλβίδα ασφαλείας υπερβολικής ροής 50 Kg/h 328

Βαλβίδα προστασίας από σεισμό made in USA

ΚΩΔ.
Σε σειμική δόνηση μεγαλύτερη από 5,2 R η βαλβίδα διακόπτει την παροχή του αερίου 290
Δεν χρειάζεται τροφοδοσία ρεύματος. Πίεση λειτουργίας 135 mbar

Θερμικές βαλβίδες ασφαλείας αερίου

Διακόπτουν την παροχή του αερίου όταν η θερμοκρασία φθάσει τους 105OC ΚΩΔ.
Αρσ.- Θηλ.    1/2″ 273
Αρσ.- Θηλ.    3/4″ 274
Αρσ.- Θηλ.    1″ 275
Αρσ.- Θηλ.  1,1/4″ 276
Αρσ.- Θηλ.  1,1/2″ 277
Αρσ.- Θηλ.    2″ 278

Βαλβίδες υπερβολικής ροής φλαντζωτές PN 40

ΚΩΔ.
DN 20 392
DN 25 393
DN 32 394
DN 40 395

Βαλβίδες αντεπιστροφής φλαντζωτές PN 40

ΚΩΔ.
DN 20 382
DN 25 383
DN 32 384