Ρακόρ με Αριστερά σπειρώματα LPG W 20×1/14″

ΚΩΔ.
Ρακόρ Τ  2 είσοδοι LPG θηλ.  έξοδος LPG αρσ. 120
ΚΩΔ.
  Ρακόρ Τ  3 LPG αρσ. 121
ΚΩΔ.
  Ρακόρ Τ  2 είσοδοι LPG αρσ.  έξοδος LPG θηλ. 122α
  Γιά τη συνδεση μίας φιάλης με δύο ρυθμιστές
ΚΩΔ.
  Ρακόρ Τ  2 είσοδοι LPG αρσ.  έξοδος LPG θηλ. 122
  Γιά τη σύνδεση μίας φιάλης με δύο ρυθμιστές
ΚΩΔ.
  Ρακόρ προέκταση  LPG  αρσ. σε   LPG  θηλ. 159

Ρακόρ φιάλης LPG θηλ. με 2 διακόπτες

ΚΩΔ.
  Με έξοδο για σωλήνα 8 mm 119α
  Με έξοδο 1/4″ Aρσ. 119
ΚΩΔ.
 Ρακόρ ρυθμιστών 1/4″ αρσ. σε  LPG  θηλ. 157
ΚΩΔ.
 Ρακόρ  LPG  θηλ.  Για σωλήνα 8 mm 158
ΚΩΔ.
 Τάπα φιάλης  LPG  θηλ. Ορειχαλκ. 155
ΚΩΔ.
 Μαστός LPG  θηλ.  σε  αρσ.  1/2″ 150
 Μαστός LPG  θηλ.  σε  αρσ.  3/8″ 151
ΚΩΔ.
 Μαστός LPG αρσ.  σε  αρσ.  1/4″ 152
 Μαστός LPG αρσ.  σε  αρσ.  3/8″ 153
 Μαστός LPG αρσ.  σε  αρσ.  1/2″ 154
 Μαστός LPG αρσ.  Σε  LPG αρσ. 156

Ρακόρ με Γερμανικά Aριστερά σπειρώματα DW

ΚΩΔ.
 Ρακόρ  3/8” DW θηλ.  Για σωλήνα  8 mm 135
 Ρακόρ  1/4” DW θηλ.  Για σωλήνα  8 mm 135α
ΚΩΔ.
 Ρακόρ  3/8” DW θηλ.    σε LPG  αρσ. 135β
 Ρακόρ  3/8” DW θηλ.    σε  1/2”  αρσ. 135γ
 Ρακόρ  3/8” DW θηλ.    σε  1/4”  αρσ. 135δ
ΚΩΔ.
 Ρακόρ  3/8” DW αρσ.    σε  3/8” αρσ. 329
 Ρακόρ  3/8” DW αρσ.    σε  1/4” αρσ. 329α
 Ρακόρ  1/4” DW θηλ.    σε  1/2’’ αρσ. 320
ΚΩΔ.
 Ρακόρ  1/2” DW  θηλ.    σε LPG  αρσ. 320α
 Ρακόρ  1/2” DW  αρσ.   σε LPG   θηλ. 320β

Ρακόρ με δεξιά σπειρώματα

ΚΩΔ.
 Ρακόρ  1/4″ αρσ.  Για σωλήνα  8 mm 169
 Ρακόρ  3/8″ αρσ.  Για σωλήνα  8 mm 168
 Ρακόρ  1/2″ αρσ.  Για σωλήνα  8 mm 167
ΚΩΔ.
 Ρακόρ  1/4″ θηλ.   Για σωλήνα  8 mm 164
 Ρακόρ  3/8″ θηλ.   Για σωλήνα  8 mm 163
 Ρακόρ  1/2″ θηλ.   Για σωλήνα  8 mm 162
ΚΩΔ.
 Ρακόρ πίπα 1/2″ θηλ. Για σωλήνα  8 mm 161
ΚΩΔ.
  Ρακόρ σύνδεσης Υ ελαστ. σωλήνα  8 mm. 133
ΚΩΔ.
  Ρακόρ σύνδεσης  Τ  ελαστ.σωλήνα 8 mm 134
ΚΩΔ.
  Ρακόρ σύνδεσης   I  ελαστ.σωλήνα 8 mm 136
ΚΩΔ.
  Γωνία ορειχ. 1/2″ Αρσ.- Θηλ. με πατούρα Ε190
  Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών
ΚΩΔ.
  Γωνία Αρσ.- Θηλ. 1/2″ με πατούρα Τ527
  Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών
ΚΩΔ.
  Γωνία ορειχ. 1/2″ Αρσ. με Θηλ. τρελό ρακόρ T528
  Ειδική για συνδέσεις κουζινών & άλλων συσκευών
ΚΩΔ.
 Ύψιλον ορειχ.1/2″ Αρσ. Χ 1/2″ Θηλ. Χ 1/2″ Θηλ. 5541
ΚΩΔ.
 Τάφ ορειχ.1/2″ Αρσ. Χ 1/2″ Αρσ. Χ Αρσ. με πατούρα 5542

Ρακόρ για σωλήνα μεγάλης παροχής 13 mm

ΚΩΔ.
  Ρακόρ 1/2″ αρσ.   Για σωλήνα 13 mm 147
  Ρακόρ 3/8″ αρσ.   Για σωλήνα 13 mm 148
  Ρακόρ 1/4″ αρσ.   Για σωλήνα 13 mm 149
  Ρακόρ 1/2″ θηλ     Για σωλήνα 13 mm 142
  Ρακόρ 3/8″ θηλ     Για σωλήνα 13 mm 143
  Ρακόρ 1/4″ θηλ     Για σωλήνα 13 mm 144
ΚΩΔ.
  Ρακόρ πίπα 1/2″ θηλ. Για σωλήνα 13 mm 140

Εξαρτήματα ορειχάλκινα για Υγραέριο TIEMME Ιταλίας Πιστοποιημένα

Μαστοί Αρσ. – Αρσ. ΚΩΔ.
3/8″ Τ 502
1/2″ Τ 503
3/4″ Τ 504
 1″ Τ 505
Γωνίες κολλητές Θ. – Θ. ΚΩΔ.
      Φ 15 Τ 042
      Φ 22 Τ 044
Γωνίες Θηλυκές ΚΩΔ.
3/8″ Τ 522
1/2″ Τ 523
3/4″ Τ 524
 1″ Τ 525
Ταφ κολλητά ΚΩΔ.
      Φ 15 Τ072
      Φ 22 Τ074
  22 Χ 15 Χ 22 Τ082
Ταφ Θηλυκά ΚΩΔ.
3/8″ Τ 542
1/2″ Τ 543
3/4″ Τ 544
 1″ Τ 545
Συστολή κολλητή ΚΩΔ.
    22 Χ 15 Τ104
Γωνίες κολλητές ΚΩΔ.
 Φ 15  Χ 1/2″Θ Τ122
 Φ 15  Χ 1/2″Α Τ123
 Φ 22  Χ 3/4″Θ Τ125
Μούφες  Θηλ. –  Θηλ. ΚΩΔ.
3/8″ Τ 512
1/2″ Τ 513
3/4″ Τ 514
 1″ Τ 515
Μαστοί κολλητοί Θηλ. ΚΩΔ.
   1/2″   Φ 15 Τ 002
   3/4″   Φ 22 Τ 005
Μαστοί συστολικοί Αρσ. – Αρσ. ΚΩΔ.
3/8″  Χ 1/2″ Τ 553
1/2″  Χ 3/4″ Τ 554
3/4″  Χ  1″ Τ 556
Μαστοί κολλητοί Αρσ. ΚΩΔ.
   3/8″   Φ 15 Τ 021
   1/2″   Φ 15 Τ 022
   3/4″   Φ 22 Τ 025
     1″    Φ 22 Τ 026
Μουφομαστοί συστολικοί Αρσ. – Θηλ. ΚΩΔ.
3/8″  Χ 1/2″ Τ 563
1/2″  Χ 3/4″ Τ 564
3/4″  Χ  1″ Τ 565
Μούφα κολλητή ΚΩΔ.
     Φ  15 Τ162
     Φ  22 Τ164
Γωνία Θηλ. – Θηλ. με βάση στήριξης ΚΩΔ.
3/4″ Τ 526
1/2″ Τ 529
Ρακόρ λυόμενο σε 3 μέρη  Αρσ.- Θηλ. ΚΩΔ.
1/2″ Τ 601
3/4″ Τ 602
 1″ Τ 603
1.1/4″ Τ 604
1.1/2″ Τ 605
 2″ Τ 606
Στήριγμα μεταλλικό Βαρέως τύπου με λάστιχο ΚΩΔ.
Περιλαμβάνει:Στριφώνι Μ8Χ90, παξιμάδι & ούπατ
   3/8″  –  Φ 18 5172α
   1/2″  –  Φ 22 5172
   3/4″  –  Φ 28 5173
    1″    –  Φ 35 5174
  1,1/4″ – Φ 42 5175
Στήριγμα πλαστικό με κλίπ ανοίγματος ΚΩΔ.
   Φ 16 – 20 E114
   Φ 20 – 23 E115

Σετ συσκευής συγκόλλησης οξυγόνου – προπανίου

ΚΩΔ.
Περιλαμβάνει: Φιάλες,Σωλήνες,Μάσκα,Φλόγιστρο,ρακόρ οξυγόνου 999
Φιάλη οξυγόνου 1 Λίτρο  επαναφορτιζόμενη 995
Φιάλη οξυγόνου 1 Λίτρο 997
Φιάλη προπανίου  330 Γραμ. 996

Εξαρτήματα ορειχάλκινα

Μαστοί  Αρσ. –  Αρσ. ΚΩΔ.
 1/4″ 5501
3/8″ 5502
1/2″ 5503
1/2″ Μακρύς 5503A
3/4″ 5504
 1″ 5505
1.1/4″ 5506
1.1/2″ 5507
2″ 5508
Μούφες Θηλ. – Θηλ. ΚΩΔ.
 1/4″ 5511
3/8″ 5512
1/2″ 5513
3/4″ 5514
 1″ 5515
1.1/4″ 5516
1.1/2″ 5517
  2″ 5518
Γωνίες  Θηλυκές ΚΩΔ.
1/2″ 5523
3/4″ 5524
1″ 5525
1.1/4″ 5526
1.1/2″ 5527
 2″ 5528
  3/4″ Χ 1/2″ 5531
Γωνίες  Αρσ.- Θηλ. ΚΩΔ.
  1/2″ 5536
  3/4″ 5537
 1″ 5535
       1/2″ Χ 3/4″ 5532
Ταφ Θηλυκά συστολικά ΚΩΔ.
1″ x 1/2″ x 1″ 5596
1,1/4″ x 1/2″ x 1,1/4″ 5597
1,1/2 “x 1/2″ x 1,1/2” 5597A
2″ x 1/2″ x 2″ 5598
Ταφ Θηλυκά ΚΩΔ.
1/2″ 5543
3/4″ 5544
 1″ 5545
1.1/4″ 5546
1.1/2″ 5547
 2″ 5548
Μουφομαστοί συστολικοί Α.- Θ. ΚΩΔ.
1/8″ x 1/4″ 5570
  1/4″ x 3/8″ 5561
  1/4″ x 1/2″ 5562
3/8″ x 1/2″ 5563
1/2″ x 3/4″ 5564
1/2″ x   1″ 5565
3/4″ x   1″ 5566
 1″ x 1.1/4″ 5567
1.1/4″ x 1.1/2″ 5568
1.1/2″ x 2″ 5569
Μαστοί συστολικοί Αρσ. – Αρσ. ΚΩΔ.
  1/8″ x 1/4″ 5550
  1/8″ x 3/8″ 5550α
  1/8″ x 1/2″ 5549
  1/4″ x 3/8″ 5551
  1/4″ x 1/2″ 5552
3/8″ x 1/2″ 5553
 Μακρύς 3/8″x1/2″ 5553A
1/2″ x 3/4″ 5554
1/2″ x 1″ 5555
3/4″ x 1″ 5556
 1″ x 1.1/4″ 5557
 1″ x 1.1/2″ 5560
1.1/4″ x 1.1/2″ 5558
1.1/2″ x  2″ 5559
Τάπες Θηλυκές ΚΩΔ.
1/4″ 5581
3/8″ 5582
1/2″ 5583
3/4″ 5584
  1″ 5585
1.1/4″ 5586
1.1/2″ 5587
 2″ 5588
Συστολές  Αμερικής ΚΩΔ.
  1/8″ x 1/4″ 5611
1/8″ x 3/8″ 5612
  1/8″ x 1/2″ 5613
  1/4″ x 3/8″ 5614
  1/4″ x 1/2″ 5615
3/8″ x 1/2″ 5616
1/2″ x 3/4″ 5617
1/2″ x 1″ 5618
3/4″ x 1″ 5619
 1″ x 1.1/4″ 5620
 1″ x 1.1/2″ 5623
1.1/4″ x 1.1/2″ 5621
1.1/2″ x 2″ 5622
Τάπες Θηλυκές ΚΩΔ.
1/4″ 5581
3/8″ 5582
1/2″ 5583
3/4″ 5584
  1″ 5585
1.1/4″ 5586
1.1/2″ 5587
 2″ 5588
Προεκτάσεις ορειχάλκινες Αρσ. ΚΩΔ.
1/2″ x 5 εκ. 5305
1/2″ x 10 εκ. 5310
1/2″ x 20 εκ. 5320
3/4″ x 5 εκ. 5405
3/4″ x 10 εκ. 5410
1″ x 5 εκ. 5605
1″ x 10 εκ. 5610