Εξαρτήματα δεξαμενών υγραερίου

ΚΩΔ.
Πολυβαλβίδα δεξαμενής GS 41   3/4″ 050
ΚΩΔ.
Πολυβαλβίδα δεξαμενής GSE 35  3/4″ 051
ΚΩΔ.
Πολυβαλβίδα δεξαμενής GS 50  3/4″ 052
ΚΩΔ.
Βαλβίδα υγρής φάσης  RL 25 054
Βαλβίδα υγρής φάσης  RL 15 055
ΚΩΔ.
Βαλβίδα πληρώσεως δεξαμενών  VRN 20 058
Σύνδεσμος ΚΟΝΕΞ για την ανωτέρω 058α
ΚΩΔ.
Βαλβίδα υπερβολικής ροής  50 kg 056
ΚΩΔ.
Βαλβίδα πληρώσεως υπογείων δεξαμενών VRN 20L 053
ΚΩΔ.
Ρακόρ σύνδεσης κολλητό για RL 15 – RL 25 060

Ασφαλιστικές βαλβίδες δεξαμενών

ΚΩΔ.
EU 20      3/4″ 061
EU 25       1″ 062
EU 30     1,1/4″ 063

Βαλβίδες απομόνωσης ασφαλιστικών

ΚΩΔ.
ST 20  x  EU 20     1,1/4″  x   3/4″ 067
ST 25  x  EU 25     1,1/4″  x    1″ 068
ST 30  x  EU 30     1,1/2″  x  1,1/4″ 069
ST 32  x  EU 30        2″    x  1,1/4″ 070

Βαλβίδες απομόνωσης υγρής φάσης

ΚΩΔ.
VL 13       3/4″  x   3/4″ 071
VL 25   1,1/4″  x   M 25 x 1,5 072
ΚΩΔ.
Φλάντζα  για τις βαλβίδες  VRN 075
Φλάντζα  για τις βαλβίδες  GSE 076
Φλάντζα για την βαλβίδα  EU 20 077
Φλάντζα για την βαλβίδα  EU 25 078
Φλάντζα για την βαλβίδα  EU 30 079
ΚΩΔ.
INOX Μανόμετρο γλυκερίνης 25 bar  1/4″  Εξ. Πλαινή 074
INOX Μανόμετρο γλυκερίνης 25 bar  1/4″  Εξ. Πλάτη 073
ΚΩΔ.
INOX Διακόπτης για μανόμετρα  ΡΝ 40 116

Δείκτης στάθμης δεξαμενής μαγνητικός μονός

ΚΩΔ.
  990 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής   80 cm 080
1750 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 100 cm 081
3000 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 120 cm 082
5000 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 125 cm 083

Δείκτης στάθμης δεξαμενής μαγνητικός διπλός

ΚΩΔ.
  990 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής   80 cm 085
1750 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 100 cm 086
3000 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 120 cm 087
5000 Lt    οριζόντια   διάμετρος δεξαμενής 125 cm 088
ΚΩΔ.
Δείκτης στάθμης δεξαμενής οριζόντιας Σετ ανταλλακτικό 094
Δείκτης στάθμης δεξαμενής διπλός Σετ ανταλλακτικό 096
ΚΩΔ.
Καπάκι δεξαμενής οριζόντιας με τελάρο 091
55 Χ 28 Χ 22 cm   Με κλειδαριά  πλήρες
Καπάκι δεξαμενής κάθετης με τελάρο Φ38  Με κλειδαριά 092
Καπάκι δεξαμενής σφαιρικής χωρίς τελάρο Φ 36 093
ΚΩΔ.
Ρακόρ για σύνδεση δεξαμενών 033

Αυτόματο σύστημα καταιονισμού νερού για τις δεξαμενές

ΚΩΔ.
Θερμοστάτης εξωτερικός στεγανός  5 – 60 oC 030
Hλεκτροβάνα νερού στεγανή  1/2″   N.C. 220 V 031
Hλεκτροβάνα νερού στεγανή  3/4″   N.C. 220 V 032

Υλικά εγκαταστάσεων υπογείων δικτύων

ΚΩΔ.
Πλέγμα πλαστικό Κίτρινο                                   Τρ.μέτρο 001
με ταινία επισήμανσης σωλήνων        Μήκος ρολού 25 m
ΚΩΔ.
Κίτρινη ταινία επισήμανσης σωλήνων αερίου 002
σε υπόγεια δίκτυα.   Μήκος 200 m   Πλάτος 10 cm
ΚΩΔ.
Κίτρινη αυτοκόλλητη ταινία πλαστική επισήμανσης 003
σωλήνων αερίου    Μήκος 66 m    Πλάτος  3,8 cm

Ταινία Αντιδιαβρωτική & Διηλεκτρική για μόνωση σωλήνων σε υπογεία δίκτυα

ΚΩΔ.
Μήκος  ρολού 10 m    Πλάτος     5  cm 019
Μήκος  ρολού 10 m    Πλάτος  7,5  cm 020
Μήκος  ρολού 10 m    Πλάτος  10   cm 021

Σωλήνας PVC σπιράλ κίτρινος για την επένδυση των σωλήνων στα υπόγεια δίκτυα

ΚΩΔ.
Διάμετρος εσωτ. 30 mm   Τιμή  ανά μέτρο 005
Διάμετρος εσωτ. 35 mm   Τιμή  ανά μέτρο 006
Διάμετρος εσωτ. 40 mm   Τιμή  ανά μέτρο 007
Διάμετρος εσωτ. 50 mm   Τιμή  ανά μέτρο 008
Διάμετρος εσωτ. 60 mm   Τιμή  ανά μέτρο 009

Εξαερωτές υγραερίου με ζεστό νερό & ηλεκτρικοί
Feed Out του οίκου BOLDRIN Ιταλίας

  Παροχή     Θερμαντικό       Συνδέσεις Αερίου      Συνδέσεις Νερού
  Υγραερίου         μέσο    Είσοδος    ΄Εξοδος    Είσοδος    ΄Εξοδος
        50  Kg/h  Ζεστό νερό      1/2″        1″       3/4″       3/4″
      100  Kg/h  Ζεστό νερό      1/2″        1″       3/4″       3/4″
      200  Kg/h  Ζεστό νερό      3/4″        1″        1″        1″
        50  Kg/h  Αντιστάσεις      1/2″        1″   Ισχύς Αντίστασης   8 KW
      100  Kg/h  Αντιστάσεις      1/2″        1″   Ισχύς Αντίστασης  16 KW
      200  Kg/h Αντιστάσεις      3/4″        1″   Ισχύς Αντίστασης  32 KW

Υπάρχουν εξαερωτές & μεγαλύτερων παροχών υγραερίου κατόπιν παραγγελίας

Οι εξαερωτές με ζεστό νερό FEED OUT περιλαμβάνουν:

 • Στεγανωτικό εισόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εισόδου υγρής φάσης LPG
 • Ενσωματωμένο φίλτρο
 • Διακόπτες εισόδου – εξόδου νερού
 • Διακόπτη καθαρισμού / αδειάσματος του νερού
 • Διακόπτη καθαρισμού / αδειάσματος του αερίου
 • Βαλβίδα ασφαλείας νερού
 • Βαλβίδα ασφαλείας αερίου
 • Θερμόμετρο / μανόμετρο του νερού
 • Αυτόματη εξαερωτική βαλβίδα νερού
 • Μανόμετρο αερίου με διακόπτη

Οι ηλεκτρικοί εξαερωτές FEED OUT περιλαμβάνουν:

 • Στεγανωτικό εισόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εισόδου υγρής φάσης LPG
 • Ενσωματωμένο φίλτρο
 • Δοχείο διαστολής νερού
 • Ηλεκτρική κεφαλή Εex πλήρη με αντιστάσεις & θερμοστάτες
 • Διακόπτη καθαρισμού / αδειάσματος του νερού
 • Διακόπτη καθαρισμού / αδειάσματος του αερίου
 • Βαλβίδα ασφαλείας αερίου
 • Θερμόμετρο / μανόμετρο του νερού
 • Μανόμετρο αερίου με διακόπτη

Εξαερωτές υγραερίου με ζεστό νερό & ηλεκτρικοί
Feed BACK του οίκου BOLDRIN Ιταλίας

  Παροχή   Θερμαντικό    Συνδέσεις Αερίου   Συνδέσεις Νερού
  Υγραερίου        μέσο   Είσοδος   ΄Εξοδος   Είσοδος   ΄Εξοδος
  100  Kg/h   Ζεστό νερό        1″    1,1/4″      3/4″      3/4″
  200  Kg/h   Ζεστό νερό        1″    1,1/4″        1″       1″
       25  Kg/h   Αντιστάσεις      3/4″        1″  Ισχύς Αντίστασης   4 KW
       50  Kg/h   Αντιστάσεις      3/4″     1,1/4″  Ισχύς Αντίστασης   8 KW
 100  Kg/h   Αντιστάσεις      3/4″     1,1/4″  Ισχύς Αντίστασης  16 KW
  200  Kg/h   Αντιστάσεις        1″        2″  Ισχύς Αντίστασης  32 KW
Ηλεκτρικός πίνακας εξαερωτών  πλήρης στεγανός ΙΡ 54      8 – 16  Kw
Ηλεκτρικός πίνακας εξαερωτών  πλήρης στεγανός ΙΡ 54    24 – 32  Kw
Πρεσσοστάτης για τους εξαερωτές  FEED BACK  στεγανός ΙΡ 65
Θερμοστάτης  για τους εξαερωτές  ζεστού νερού  στεγανός ΙΡ 65

Υπάρχουν εξαερωτές & μεγαλύτερων παροχών υγραερίου κατόπιν παραγγελίας

Οι εξαερωτές με ζεστό νερό FEED BACK περιλαμβάνουν:

 • Στεγανωτικό εισόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εισόδου υγρής φάσης LPG
 • 2 διακόπτες αερίου 1/2″ για προαιρετική σύνδεση πρεσσοστάτη κλπ
 • Διακόπτες εισόδου – εξόδου νερού
 • Στεγανωτικό καθαρισμού / αδειάσματος του αερίου
 • Βαλβίδα ασφαλείας αερίου
 • Χειροκίνητη εξαερωτική βαλβίδα
 • Μανόμετρο αερίου με διακόπτη
 • Στεγανωτικό εξόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εξόδου LPG

Οι ηλεκτρικοί εξαερωτές υγραερίου FEED BACK περιλαμβάνουν:

 • Στεγανωτικό εισόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εισόδου υγρής φάσης LPG
 • 2 διακόπτες αερίου 1/2″ γιά προαιρετική σύνδεση πρεσσοστάτη κλπ
 • Δοχείο διαστολής νερού
 • Ηλεκτρική κεφαλή Εex πλήρη με αντιστάσεις & θερμοστάτες
 • Στεγανωτικό καθαρισμού / αδειάσματος του αερίου
 • Βαλβίδα ασφαλείας αερίου
 • Θερμόμετρο / μανόμετρο του νερού
 • Μανόμετρο αερίου με διακόπτη
 • Στεγανωτικό εξόδου LPG
 • Σφαιρικό διακόπτη εξόδου LPG