Κάτοπτρα σωλήνα

ΤΥΠΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ   SRL 15 SRL 25 SRL 35 SRU 35
Θερμαντική  ισχύς KW 15 25 35 35
Κατανάλωση  Υγραέριο LPG Kg / h 1,2 1,9 2,7 2,7
Κατανάλωση  Φυσικό Αέριο 1,7 2,7 3,7 3,7
Ύψος Ανάρτησης Ελάχιστο m 2,4 3 3,9 3,8
Ύψος Ανάρτησης Μέγιστο m 6 7,3 9,8 9,9
Σωλήνας  Μονός / Διπλός Μονός Μονός Μονός   Διπλός
Θερμαινόμενη επιφάνεια  30 – 50   45 – 80  60 -125  50- 95
Μήκος    A m 5,5 10 10 5,5
Πλάτος   B cm 34 34 34 72
Ύψος       C cm 18 18 18 21
Βάρος Kg 27 46 62 66