ΥΔΡΟΓΚΑΖ ΟΕ
Επαγγελματικές – Οικιακές συσκευές αερίου – Υλικά εγκαταστάσεων – Εξαρτήματα – Ανταλλακτικά

Δημητράτου 38 τ.κ.182 33 Αγ.Ιωάν.Ρέντης

Τηλ. 210 4817610 – 4827885
Fax 4832819
Ε-mail info@ydrogaz.gr