Επαγγελματικές ανοξείδωτες εστίες CASTA Ιταλίας με καυστήρες από μαντέμι Με Θερμοκόπια και με πιλότο ή χωρίς πιλότο Μονές & Διπλές

Υπερ βαρέως τύπου για σκληρή χρήση

 Περιγραφή Ισχύς KW   Διαστάσεις cm    Πιλότος Θ/κόπια ΚΩΔ.
Εστία μονή 9,5     40 Χ 40 Χ 25      Όχι      Ναί 671
Εστία μονή 9,5     40 Χ 40 Χ 25      Ναί      Ναί 675

Ειδικές εστίες για Κινέζικα με τελάρο μαντεμένιο

ΚΩΔ.
Εστία Μονή με τελάρο 9,5     40 Χ 40 Χ 25      Ναι      Ναι 677
ΚΩΔ.
                  Τελάρο απο μαντέμι 38 x 9 cm για Κινέζικα 670
                                        Σημείωση:
Με ρυθμιστή 30 mbar  η ισχύς του κάθε καυστήρα είναι   9,5 KW
Με ρυθμιστή 60 mbar  η ισχύς του κάθε καυστήρα είναι  14,0 KW
Για Φυσικό Αέριο        η ισχύς του κάθε καυστήρα είναι   9,5 KW

Επαγγελματικές εστίες EUROGAS Ιταλίας με βάση από ατσάλινη λαμαρίνα & καυστήρες από μαντέμι

  Μονές εστίες 9 KW Διαστάσεις 40x40x18 cm ΚΩΔ.
Υγραέριο απλή 35 – 60 mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 604
Υγραέριο με θ/κόπια 35-60 mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 600
  Διπλές εστίες 2 x 9 KW Διαστάσεις 77x40x18 cm ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 657
  Υγραέριο με θ/κόπια 35-60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 658
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια Διαμ.καυστήρα 18 cm 659
  Τριπλές εστίες 3 x 9 KW Διαστάσεις 115x40x18 cm ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 678
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 679
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια Διαμ.καυστήρα 18 cm 680

Επαγγελματικές εστίες EUROGAS Ιταλίας με βάση από μαντέμι και καυστήρες από μαντέμι

  Μονές εστίες 9 KW Διαστάσεις 40x40x18 cm ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 601
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 602
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια Διαμ.καυστήρα 18 cm 603
  Μονές εστίες 9 KW Διαστάσεις 40x40x18 cm ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 605
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar Διαμ.καυστήρα 18 cm 606
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια Διαμ.καυστήρα 18 cm 607
  Διακόπτες για καυστήρες & εστίες EUROGAS ΚΩΔ.
  Διακόπτης για καυστήρες & εστίες Έξοδος Φ 8 693
  Διακόπτης για καυστήρες & εστίες Έξοδος 1/2″ Αρσ. 691
  Διακόπτης για καυστήρες & εστίες που έχουν Θερμοκόπια 692
  Μπέκ για καυστήρες & εστίες EUROGAS – FOKER 619
 Καυστήρες για εστίες EUROGAS Διάμετρος 18cm  Ισχύς 9 KW ΚΩΔ.
 Υγραέριο  35 – 60 mbar 681
 Υγραέριο με θ/κοπια 35 – 60 mbar 681 G
 Φυσ.αέριο με θ/κοπια 681 M

Επαγγελματικές εστίες FOKER Ιταλίας με βάση από μαντέμι και καυστήρες από μαντέμι

  Μονή εστία    Διαστ. 28 Χ 30 Χ 15 εκ. ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar  5 KW 611
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar  5 KW 612
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια  4 KW 613
  Διπλή εστία   Διαστ. 55 Χ 30 Χ 15 εκ. ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar 2X5 KW 621
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar 2X5 KW 622
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια 2X4 KW 623
  Τριπλή εστία   Διαστ. 80 Χ 30 Χ 15 εκ. ΚΩΔ.
  Υγραέριο απλή  35 – 60 Mbar 3X5 KW 631
  Υγραέριο με θ/κόπια 35 – 60 Mbar 3X5 KW 632
  Φυσ.αέριο με θερμοκόπια 3X4 KW 633
ΚΩΔ.
  Διακόπτης Γων. ή Ταφ για καυστήρες & εστίες FOKER 694
  Μαγνητικός διακόπτης για καυστήρες & εστίες FOKER 695
 Καυστήρες για εστίες FOKER  Διάμετρος 14cm Ισχύς 5 KW ΚΩΔ.
 Υγραέριο  35 – 60 mbar 688
 Υγραέριο με θ/κοπια 35 – 60 mbar 688 G
 Φυσ.αέριο με θ/κοπια 688 M
   Πλατώ από Μαντέμι         ΚΩΔ.
 Λείο ή Ραβδωτό 40×26 cm 609
 Διπλής όψεως 38×38 cm   Η μια πλευρά είναι λείο & η άλλη ραβδωτό 610