Επαγγελματικές – Οικιακές συσκευές αερίου – Υλικά εγκαταστάσεων – Εξαρτήματα – Ανταλλακτικά

Δημητράτου 38, Αγ.Ιωάν.Ρέντης, 182 33

Τηλ. 210 4817610 – 4827885
Φαξ. 210 4832819

http://www.ydrogaz.gr