Θερμοκόπιες γενικής χρήσεως SIT Ιταλίας μεγάλης διάρκειας

ΚΩΔ.
  40 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 804
  60 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 806
  85 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 808
100 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 810
120 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 812
150 cm  UNIVERSAL 10.000 Ωρών με αντάπτορ Μ8 – Μ9 815
ΚΩΔ.
Θερμοκόπια ασφαλείας 60 cm με 3 ρακόρ αντάπτορ 800
μήκος καλωδίων 80 cm διάρκειας 10.000 Ωρών
ΚΩΔ.
Προέκταση για όλες τις θερμοκόπιες 60 cm 801
ΚΩΔ.
Θερμοκόπια με βιδωτή κεφαλή με 8 ρακόρ αντάπτορ 90 cm 814

Θερμοκόπιες με βιδωτή κεφαλή και με 2 παξιμάδια

ΚΩΔ.
120 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με αντάπτορ Μ8 – Μ9
100 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με αντάπτορ Μ8 – Μ9 818
  75 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με αντάπτορ Μ8 – Μ9 807
  60 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με αντάπτορ Μ8 – Μ9 809
  45 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με  αντάπτορ Μ8 – Μ9 817
  30 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με  αντάπτορ Μ8 – Μ9 816
  22 cm διάρκειας 10.000 Ωρών  με  αντάπτορ Μ8 – Μ9 805

 

ΚΩΔ.
Θερμοκόπια εύκαμπτη φλέξιμπλ με 7 ρακόρ αντάπτορ 819
 90cm διάρκειας 10.000 Ωρών
ΚΩΔ.
Θερμοκόπια με βιδωτή κεφαλή Διπλού καλωδίου 50 cm 823
Θερμοκόπια με βιδωτή κεφαλή Διπλού καλωδίου 75 cm 823A
ΚΩΔ.
Θερμοκόπια  ασφαλείας 60 cm 870
Θερμοκόπια  ασφαλείας 60 cm με βιδωτή κεφαλή 871
Θερμοκόπια 100 cm βιδωτή κεφαλή ειδικού τύπου 872
ΚΩΔ.
Θερμογεννήτρια  SIT  Mv 875
ΚΩΔ.
Ρακόρ μετατροπής σπειρώματος Μ 8 – Μ 9 802
ΚΩΔ.
Ρακόρ για το βίδωμα της θερμοκόπιας στον πιλότο 838
ΚΩΔ.
Ρακόρ ασφαλείας Μ 8 SIT 878 A
Ρακόρ ασφαλείας Μ 9 SIT 878 B

Πιλότοι – Μπέκ – Σπινθηριστές – Καλώδια – Πιεζοηλεκτρικά

ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου μονόφλογη ρυθμιζόμενη 832
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου τρίφλογη ρυθμιζόμενη 834
ΚΩΔ.
SIT Μπέκ για τους πιλότους  832 & 834 863
ΚΩΔ.
MTS Βάση πιλότου Με μπέκ & ρακόρ & Σπινθηριστή 897
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου γενικής χρήσεως με μπέκ + ρακόρ 835
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου SIT  Μοnogas 876
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου SIT  Μοnogas 896
ΚΩΔ.
SIT Μπέκ πιλότου SIT Monogas 864
ΚΩΔ.
Ρακόρ με ελιά  για Μπέκ πιλότου Monogas 890
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου SIT Target κάθετος με μπέκ + ρακόρ 873
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου SIT Target οριζόντιος με μπέκ + ρακόρ 873 A
ΚΩΔ.
SIT Βάση πιλότου ΜV 877
ΚΩΔ.
Μπέκ πιλότου SIT Target 874 A
Μπέκ πιλότου SIT Target 874 B
Μπέκ πιλότου  MTS 874 Γ
ΚΩΔ.
Σετ από κωνικές βελόνες για τον καθαρισμό 898
και το άνοιγμα των μπέκ αερίου με ειδική θήκη
ΚΩΔ.
Χαλκοσωλήνας Φ 6 mm γιά την σύνδεση του πιλότου 899
με τον διακόπτη                                             Τρ.Μέτρο
ΚΩΔ.
Ρακόρ για το βίδωμα του χαλκοσωλήνα 837
στον πιλότο και στον τον διακόπτη
ΚΩΔ.
Ρακόρ για το βίδωμα του σπινθηριστή στον πιλότο 857
ΚΩΔ.
SIT Σπινθηριστής στρογγυλός 852
ΚΩΔ.
SIT Σπινθηριστής τετράγωνος 851
ΚΩΔ.
Μακαρόνι σιλικόνης για τα καλώδια Τρ.Μέτρο 895
Καλώδιο σιλικόνης σπινθηριστή   40 cm 854
Καλώδιο σιλικόνης σπινθηριστή 100 cm 855
Καλώδιο σιλικόνης σπινθηριστή 150 cm 856
ΚΩΔ.
Πιεζοηλ/κός σπινθηριστής  18 mm 860
Πιεζοηλ/κός σπινθηριστής  22 mm 861
Πιεζοηλ/κός σπινθηριστής για διακόπτες SIT 862